Công Ty TNHH Chiến Lược Nhân Lực Việt Nam
Địa chỉ: 8B Đường 7, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Email: customerservice@hrstrategyvn.com
Website: www.hrstrategyvietnam.com _ www.thuctapsinhvietnam.com