Untitled Document

Vị Trí
Trợ lý Quản trị viên online
Ngành Nghề Education/Training
Tên Công Ty Happykey Training & coaching
Mục Đích Tuyển Dụng

Thực Tập sinh

Trình Độ Đại Học
Yêu Cầu Ngoại Ngữ Tiếng Anh
Trình độ ngoại ngữ B
Thời lượng thực tập 6
Số Lượng 2
Địa chỉ thực tập/Làm Việc online
Mẫu Tin Tuyển Dụng
Trợ lý Quản trị viên online
Thông tin liên lạc

Sangle@happykey.vn
0908297949