Untitled Document

Vị Trí
THỰC TẬP SINH KẾ HOẠCH ĐIỀU PHỐI
Ngành Nghề Kinh Tế-Thống Kê-Hành Chính
Tên Công Ty Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Mặt Trời Đỏ (King BBQ, Hotpot Story, Sushi Kei, ...)
Mục Đích Tuyển Dụng

Thực tập sinh

Trình Độ Cao đẳng/Đại học
Yêu Cầu Ngoại Ngữ Tiếng Anh
Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh
Thời lượng thực tập 3 tháng
Số Lượng 1
Địa chỉ thực tập/Làm Việc Tp. Hồ Chí Minh
Mẫu Tin Tuyển Dụng

– Hỗ trợ phòng Kế hoạch điều phối trong việc tổng hợp, chỉnh sửa đơn hàng của nhà hàng trên hệ thống SAP
– Các công việc khác được yêu cầu
*Địa điểm làm việc: 36 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP.HCM.
*Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 80h00 đến 17h45.

THỰC TẬP SINH KẾ HOẠCH ĐIỀU PHỐI
Thông tin liên lạc

Website: https://www.facebook.com/redsun.iti.6868
Điện thoại: 0934025676

Người liên hệ: Ms Phương Anh
– Gửi CV ứng tuyển đến email binh.voyen@redsun-iti.vn
– Tiêu đề CV & email theo mẫu: “Thực tập sinh Kế hoạch điều phối – Họ và tên”
– Nhận CV bằng tiếng Anh/tiếng Việt.