Untitled Document

Vị Trí
THỰC TẬP SINH FORUM SEEDING
Ngành Nghề Marketing
Tên Công Ty AZTech
Mục Đích Tuyển Dụng

Thực tập sinh

Trình Độ Cao đẳng/Đại học
Yêu Cầu Ngoại Ngữ Không yêu cầu
Trình độ ngoại ngữ Không yêu cầu
Thời lượng thực tập 5 tháng
Số Lượng 2
Địa chỉ thực tập/Làm Việc Tp. Hồ Chí Minh
Mẫu Tin Tuyển Dụng

– Phân tích đối tượng, mục tiêu để lựa chọn forum, các trang mạng xã hội,…. phù hợp.
– Tạo các topic seeding dạng thảo luận, hỏi đáp, tư vấn và seeding trực tiếp về thương hiệu
– Viết các seeding chuẩn S.E.O
– Triển khai seeding theo kịch bản đã lập
– Các công việc cụ thể khác theo yêu cầu của cấp trên.

THỰC TẬP SINH FORUM SEEDING
Thông tin liên lạc

AZTech
Email liên hệ:hr@aztech.com.vn
Điện thoại liên hệ:0962054011