Untitled Document

Vị Trí
THỰC TẬP KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Ngành Nghề Kế Toán - Tài Chính-Kiểm Toán
Tên Công Ty CN Cty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam
Mục Đích Tuyển Dụng

Thực tập sinh

Trình Độ Đại học
Yêu Cầu Ngoại Ngữ Tiếng Anh
Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh
Thời lượng thực tập 3 tháng
Số Lượng 7
Địa chỉ thực tập/Làm Việc Tp. Hồ Chí Minh
Mẫu Tin Tuyển Dụng

– Hỗ trợ nhập liệu kế toán;
– Hỗ trợ in ấn – filling chứng từ;
– Thực hiện công việc kiểm toán theo phân công của kiểm toán viên;
– Hỗ trợ nộp hồ sơ – nhận kết quả từ các cơ quan nhà nước (Cục Thuế, Sở Kế hoạch Đầu tư…);
– Hỗ trợ các công việc hành chính khác theo yêu cầu

THỰC TẬP KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Thông tin liên lạc

Điện thoại: 028-39102964
Người liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Thúy