Thông tin cá nhân:


Họ và Tên
Bùi thị linh
Ảnh đại diện  
Ngày Sinh 01/31/1997
Địa chỉ 140-Bùi Thị Xuân- P2 -Tân Bình
Email Buithilinh1997@gmail.com
Số điện thoại 0335256435
Địa điểm Tân bình
Giới tính Nữ
Vị trí ứng tuyển Thực tập sinh ngành bảo hiểm
Học trường ĐH tài chính-marketing
Ngành Nghề Insurance
Thời gian thực tập 01/2019-04/2019

 

Thông tin kinh nghiệm trình độ học vấn:


Trình độ học vấn
12/12
Ngoại Ngữ
Tin Học
Chứng chỉ bằng cấp khác
Mục tiêu nghề nghiệp

Tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình thực tập tại các công ty bảo hiểm để trở thành một nhân viên giỏi cho công ty và tạo thành công có công việc ổn định cho bản thân.

Kinh nghiệm làm việc

CTV Tư vấn bảo hiểm Dai-ichi
CTV Phòng bồi thường con người Công ty bảo hiểm Bưu Điện PTI Phú Mỹ Hưng

 CV